لینک مستقیم فصل 1تا قسمت 23 فصل 3

ژانر: جنایی ، درام

وضعیت پخش: پایان فصل سوم

شبکه:NBC

..::لینک دانلود فصل 1 تا قسمت 23 (آخر)  فصل 3 با کیفیت 480p قرار گرفت::..

خلاصه داستان: داستان این سریال درباره شخصی به نام ” Red ” که یک خلاف کار بزرگ و حرفه ای است که زمان زیادی مامورین و پلیس و اف بی آی دنبای او بودند. اما روزی او تصمیم میگیرد خود را تحویل قانون بدهد. اما برای این کار شرایطی در نظر دارد. او میخواهد تنها با یک پلیس کار کند و با همکاری آن پلیس بقیه افراد خلاف کار و تبهکار معروف را دستگیری کند …


دانلود قسمت 1 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 2 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 3 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 4 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 5 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 6 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 7 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 8 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 9 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 10 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 11 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 12 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 13 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 14 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 15 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 16 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 17 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 18 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 19 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 20 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 21 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 22 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 1 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 2 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 3 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 4 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 5 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 6 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 7 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 8 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 9 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 10 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 11 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 12 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 13 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 14 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 15 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 16 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 17 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 18 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 19 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 20 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 21 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 22 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 1 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 2 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 3 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 4 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 5 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 6 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 7 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 8 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 9 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 10 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 11 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 12 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 13 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 14 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 15 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 16 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 17 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 18 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 19 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 20 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 21 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 22 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

کیفیت 720p: لینک پرسرعت 

کیفیت 720p_x265: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 23 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

کیفیت 720p: لینک پرسرعت 

کیفیت 720p_x265: لینک پرسرعت