لینک مستقیم فصل 1تا3 تا قسمت 16 (قسمت آخر)

ژانر: درام ، تخیلی

وضعیت پخش: پایان فصل 3 - تمدید شده برای فصل 4

شبکه:CW

خلاصه داستان: ۹۷ سال پیش، یک فاجعه ی هسته ای، سیاره ی زمین و تمدن رو نابود کرد. تنها بازماندگان، ۴۰۰ نفر از ۱۲ ایستگاه فضایی بین المللی بودند که در آن زمان، در مدار زمین قرار داشتند. سه نسل در فضا متولد شدند و حالا تعداد بازماندگان ۴۰۰۰ نفر شده است، منابع غذایی شان در “کشتیِ” رو به مرگ آنها در حال تمام شدن است [ کشتی به این ۱۲ ایستگاهی گفته میشود که حالا به یکدیگر متصل شده و هدفشان زنده نگه داشتن بازماندگاه است ]. رهبران این کشتی قوانین ظالمانه ای را وضع کرده اند مانند مجازات های سنگین و کنترل کردن جمعیت با زور و خشونت، یکی از این قوانین این است که ۱۰۰ نفر جوان زندانی را، بصورت مخفیانه به سطح زمین بفرستند تا بررسی کنند کسی بر روی زمین هست یا خیر و حالا برای اولین بار، بعد از تقریباً یک قرن انسان ها دوباره به سیّاره ی زمین بازگشته اند …

دانلود قسمت 1 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 2 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 3 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 4 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 5 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 6 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 7 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 8 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 9 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 10 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 11 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 12 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 13 فصل اول:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 1 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 2 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 3 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 4 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 5 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 6 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 7 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 8 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 9 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 10 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 11 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 12 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 13 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 14 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 15 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 16 فصل دوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 1 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

کیفیت 720p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 2 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت 

کیفیت 720p: لینک پرسرعت

دانلود قسمت 3 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت

کیفیت 720p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 4 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت

کیفیت 720p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 5 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت

کیفیت 720p: لینک پرسرعت

دانلود قسمت 6 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت

کیفیت 720p: لینک پرسرعت

دانلود قسمت 7 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت

کیفیت 720p: لینک پرسرعت 

دانلود قسمت 8 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت

کیفیت 720p: لینک پرسرعت

دانلود قسمت 9 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت

کیفیت 720p: لینک پرسرعت

دانلود قسمت 10 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت

کیفیت 720p: لینک پرسرعت

دانلود قسمت 11 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت

کیفیت 720p: لینک پرسرعت

دانلود قسمت 12 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت

کیفیت 720p: لینک پرسرعت

دانلود قسمت 13 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت

کیفیت 720p: لینک پرسرعت

دانلود قسمت 14 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت

کیفیت 720p: لینک پرسرعت

دانلود قسمت 15 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت

کیفیت 720p: لینک پرسرعت

دانلود قسمت 16 فصل سوم:

کیفیت 480p: لینک پرسرعت

کیفیت 720p_x265: لینک پرسرعت